donderdag 8 maart 2018

De 4 aansporingen.

Dit menselijk leven is waardevol,

een kans om te ontwaken,
maar dit lichaam is vergankelijk;
voorbereid of niet, op een dag zal ik sterven.

Dit leven moet ik dan ook zien

Als een regendruppel,
Iets moois dat verdwijnt,
zelfs als het nog in wording is.

Het karma dat ik maak,

bepaalt de loop van mijn leven,
maar hoe ik ook handel,
aan de moeilijkheden van het leven
valt niet te ontkomen;
niemand heeft alles in de  hand,
alleen de Dharma
kan mij en anderen
voor altijd bevrijden van lijden.

Daarom breng ik in herinnering

mijn verlangen naar vrijheid,
en neem ik mij voor
dit keer op keer waar te maken.

donderdag 2 maart 2017

Mijn werk als ZZP er in opvoed begeleiding vanaf 2023

Sinds augustus 2023 ben ik ZZP er geworden. 
Ik ben werkzaam als opvoedbegeleider, met speciale aandacht voor mindful opvoeden, bewust opvoeden. 
Ik begeleid mensen individueel, geef intervisie, ook cursussen over ouderschap of ontmoetingen met groepjes ouders over een bepaald opvoed thema of opvoedvragen die leven bij ouders. Ik maak mijn aanbod op maat na een gesprek met de klant. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Ik werk vanuit preventieve opvoedondersteuning. 
Mijn doelgroep zijn ouders, verzorgers, professionals die het belangrijk vinden om lerend te blijven in hun “ rol” als ouder, verzorger en/ of  als professional. 
Door mijn jarenlange ervaring in zowel meditatie en mindfulness en het leiden van retraites als ook in ouderbegeleiding en professionals coachen op het gebied van opvoed ondersteuning kan ik mijn kwaliteiten op deze manier optimaal inzetten in mijn werk. 
Luisteren, oprechte aandacht, empathie en helderheid en structuur zijn in mijn werk belangrijk. Ik doe mijn werk met een warm en open hart, een heldere geest en met toewijding. 
Ik zie het als inspirerend om mensen vanuit eigen kracht en bereidheid verantwoordelijkheid te nemen oplossingen te laten vinden voor de vragen of problemen die er liggen met betrekking tot het kind. Vertrouwen creëren en een veilige sfeer uitstralen zijn in mijn werk essentiële uitgangspunten. 

zaterdag 1 oktober 2016

Ordinatie in Spanje in 2016

Maitridaya is mijn naam sinds 12 september 2016.

Zij die liefdevolle vriendelijkheid is. Dat is de beoefening in mijn dagelijks leven. Opmerkzaam, met aandacht gewaarzijn van wat er opkomt in contact met de ander, maar ook met zintuigelijke ervaringen in mezelf. 

Toen mijn naam bekend werd gemaakt door Sobhanandi maakte mijn hart een enorme sprong, alsof er een puzzelstuk op zijn plaats viel. Diepe rust en tevredenheid en zoo blij. Veel licht en energie en verstilling tegelijk.  Een wedergeboorte.
De tijd in Akashavana wat Mythisch, niet te omschrijven met woorden. Tranen stroomden toen ik uit de jeep stapte... de ruimte, het ongrijpbare.... alles en niets tegelijk.
Grote verbondenheid met de 6 andere vrouwen die geordineerd werden en ook met hun preceptoren en de publieke preceptoren. Wat een bijzondere weken waren dit. 
Een prachtige omgeving, een heel afgestemd programma van meditatie, puja's, stilte, confessies en contact met je preceptor en verdiepend contact met wat er was...
Tijden van alleen zijn, tijden van samen en een onmetelijk blauwe lucht...
Meer woorden zal ik er niet aan geven. 
Bijzonder dankbaar met het pad dat ik volgen mag voor het welzijn van allen.

" Van Metta geven naar Metta zijn"

De ongeziene bloem ( Sangharakshita)

Mededogen is veel meer dan een emotie
Het is iets dat ontstaat in de leegte en dat er is wanneer JIJ er niet bent, 
zodat JIJ er niets van weet.
Niemand in feite weet er iets van
(als men het zou weten, zou het geen Mededogen zijn)
maar men kan enkel de geur ruiken
van de ongeziene bloem
die bloeit in het hart van de Leegte

Mijn Kesa en mijn tasje gekregen van mijn Privat Preceptor Sobhanandi.

De blauwe luchtVlak na de publieke ordinatie op 19-9-2016

donderdag 1 september 2016

Vandaag vertrek ik met Sobhanandi richting Akashavana waar het vrouwen retraite centrum ligt van Triratna. Ik zal daar geordineerd worden. 

Ordinatie is een ritueel waarbij ik een verbinding aan ga die betekent dat het beoefenen van Boeddhisme in ieder facet van mijn leven het uitgangspunt is. Ik wil dit doen binnen de context van Triratna. 
Een orde die rond 1968 is gestart door Sangharakshita ( een Engelsman die jaren in India gewoond en geleefd heeft). Sangharakshita is nu 91 jaar en heeft zijn kennis, manier van beoefenen en belang van verbinding met elkaar aangaan overgedragen aan ervaren ordeleden. 
Vriendschap en samen beoefenen en studeren speelt in de Orde een grote rol. De orde is wereldwijd en de verbindingen onderling dus ook. Dat spreekt mij bijzonder aan. Allen individuen die ervoor kiezen hun leven te leven volgens Boeddhistische principes. Dat betekent een kleurrijk boeket aan diversiteit van mensen!! Geen eenheidsworst dus......

Ik zal de komende weken ja zeggen tegen 10 voorschriften ( zie bijgevoegde foto) en ik zal een nieuwe naam krijgen. Deze naam staat symbool voor de kwaliteiten die in me aanwezig zijn en tot volle groei mogen komen.
Mijn naam geeft dus richting aan mijn leven. Ik zal hem ontvangen van mijn zeer dierbare vriendin Sobhanandi. Dit gebeurt dus de komende twee en een halve week, waarbij we met 7 vrouwen dit proces ingaan. Er zal veel stilte zijn, meditatie, op jezelf zijn, wandelen, genieten van de prachtige natuur, samen beoefenen en stilstaan bij de Boeddha die voor mij belangrijke kwaliteiten bezit die me helpen op mijn pad naar meer inzicht en verbinding vanuit liefde en helderheid.

Ik zal mijn beoefening voortzetten binnen de context van ons gezin, een partner en drie tiener kinderen en een baan als pedagogisch adviseur. Voor mij is deze beoefening in het dagelijks bestaan belangrijk. Ik deel dit met andere geïnteresseerden in de vorm van een meditatie groep en een studie groep. Hier geniet ik enorm van. Overdragen en delen wat me zo dierbaar en mensen hierin enthousiasmeren zonder druk en moeten.
Gewoon zijn met wat er is en het daarin laten gebeuren, steeds opnieuw, wat het ook is.
Inzicht verwerven in eigen voor en afkeur van dingen, situaties en gevoelens.
Hierin een voorbeeld zijn voor anderen dat doe ik graag.
Ik zal mijn ervaringen als ik terug ben delen.
Alle liefs en goeds,
Anneke
vrijdag 1 juli 2016

Vrijheid middels inzicht en meditatie

Als ZZPer werk ik sinds augustus 2023 naast pedagogisch begeleider ook als meditatie coach en begeleider in verdiepen van inzicht in je dagelijks leven. 
Dit doe ik individueel en in groepen. 
Ik stem daarbij het aanbod af op de vraag. 
Ook binnen bedrijven is gebleken dat mediteren een positief effect heeft op de gezondheid van werknemers. 
Stress reductie, overprikkeling, overbelasting en  patronen als oververantwoordelijkheid, controle, niet los kunnen laten worden beter doorzien en mensen kunnen verantwoordelijkheid nemen hier iets aan te veranderen. 

In de 80/90 er jaren heb ik het ITIP ( Integrale psychologie) gedaan. Een opleiding die me niet helpende oude patronen heeft doen zien en veranderen en me het effect heeft laten zien van aandacht voor het hier en nu.
Na mijn reis naar Nepal op mijn 30 e en het contact met de pure aandacht en de vriendelijkheid van de mensen daar heeft me in contact gebracht met Boeddhisme. Dat is nu  meer dan 25 jaar geleden. Ik ben gaan mediteren, retraites gaan volgen en boeddhisme gaan  bestuderen en toepassen in mijn dagelijks leven. Dit heeft me bewuster gemaakt van mijn denken, handelen, voelen, lichaam en patronen die niet helpend zijn. Ik zie het effect van mijn handelen op de ander beter en streef naar iedere dag een beetje meer inzicht en vriendelijkheid naar binnen en buiten. 
Die ervaring deel ik graag met jou of binnen je bedrijf.

2016: Het jaar van Ordinatie, een heel bijzonder jaar...

solo Heiloo mei 2016

Adhistana juni 2016 six guidelines

tuin van Adhistana, zee van rust en ruimte

prachtige toevluchtsboom Adhistana

Sangharakshita 2016, respect

Sobhanandi en ik bijna op weg naar Akashavana in Spanje voor Ordinatie retraite in september 2016
Daar zal ik mijn nieuwe naam ontvangen en toetreden tot de Triratna Boeddhistische Orde... Kijk er enorm naar uit, hele mooie fase van mijn leven!!

Amithaba, oneindig licht, liefde en rust.....

Amithaba

We zien een onmetelijke, heldere lucht
met een diep-blauwe schittering.
Daaronder ligt de oceaan in al haar uitgestrektheid,
kalm, met rustige golven,
en van een blauw-groene kleur.
In het Westen zien we langzaam de zon ondergaan,
prachtig dieprood van kleur
en de warme gloed creëert een lichtpad op het water.

In die gouden lichtstralen
zien we een rode lotusbloem verschijnen.
In het hart ervan ligt een witte maanmat
waarop de scharlakenrode Boeddha Amitabha zit,
in de verstilde houding van meditatie.

Zijn handen liggen ontspannen in zijn schoot,
de handpalmen open en naar boven gericht
terwijl de duimen elkaar lichtjes raken.

Zijn ogen zijn vriendelijk en helder.
Zijn glimlach is warm en innemend, en
Zijn hele wezen straalt van liefde, zachtheid en begrip.

Dit is Amitabha
Boeddha van het Oneindige Licht
Boeddha van het Westen
Boeddha van de ondergaande zon
Boeddha van de rust aan het einde van de dag
Boeddha van Liefde

maandag 4 januari 2016

Anneke Dekker meditatie, inzicht en liefdevolle vriendelijkheid: Triratna, mediteren, studeren, vrienden ontmoeten, je verdiepen in.....

Anneke Dekker meditatie, inzicht en liefdevolle vriendelijkheid: Triratna, mediteren, studeren, vrienden ontmoeten, je verdiepen in.....

Mediteren in West Graftdijk

Onze aandacht wordt voortdurend opgeëist door een veelheid aan zaken. Tijd voor onszelf wordt makkelijk gevuld door televisie, smartphone en internet.
We komen er steeds meer achter dat dit niet de innerlijke rust biedt die we zo nodig hebben.


Hoewel alles om ons heen sneller gaat, is er geen rede om aan te nemen dat onze geest anders in elkaar zit dan vroeger. De diepere processen in onze geest hebben hun eigen tempo en laten zich niet versnellen. Het ontwikkelen en trainen van de geest kost tijd en inspanning. Meditatie kan ons helpen onze geest te trainen en meer innerlijke rust te vinden.

In West Graftdijk wordt om de week gemediteerd. We beoefenen 2 basis meditaties,
Gewaarzijn van de ademhaling en Metta Bhavana, (liefdevolle vriendelijkheid ontwikkelen). Tevens zitten we met wat er is en starten we de ochtend met aandacht in het lichaam. 
We beoefenen dit in de context van het Boeddhisme( Triratna).

We mediteren op maandag ochtend om de week.

Daarnaast is er 1 maal per 3 weken een studiegroep op de Vrijdag ochtend. We bestuderen de leer van de Boeddha met elkaar middels teksten van Sangharakshita en soms van andere Triratna ordeleden.
Hierbij gaat het vooral om het delen van onze dagelijkse ervaring in de beoefening.

Sangharakshita stichtte in 1968 de Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde, nu bekend als Triratna, een Wereld wijde Orde van Boeddhisten.
Deze beweging geeft Boeddhisme en meditatie vorm in onze moderne dagelijkse wereld.
Triratna staat voor de 3 juwelen, de Boeddha, de Dharma ( leer van de Boeddha) en de Sangha, ( de vriendengroep). Binnen deze context beoefenen we meditatie en studie.


Heb je belangstelling om mee te doen of wil je meer informatie dan kun je contact zoeken met mij.
Anneke Dekker, Maitridaya
maitridaya16@gmail.com

zaterdag 27 december 2014

Triratna, ouderschap, opvoeden, mediteren, studeren, vrienden ontmoeten, je verdiepen in.....

Ben je benieuwd naar wat mediteren is en hoe je het kunt leren?
Zou je graag de rust vinden om regelmatig stil te staan bij wat er in je leeft?
Wil je diepere patronen in jezelf die je steeds weer tegenkomt ontdekken?
Heb je interesse in Boeddhisme vanuit een Westerse invalshoek en het effect van mediteren op je dagelijks leven? 
Zou je graag meer vriendelijkheid naar jezelf en je omgeving willen ontwikkelen?

Kijk dan eens op de site van het Retraite Centrum Metta Vihara!!
Je kunt je inschrijven voor korte en lange retraites...
Voor beginners en gevorderden!

Een andere mogelijkheid is contact zoeken met Boeddhistisch Centrum Triratna in de Amsterdamse Jordaan(Website onderaan de pagina).
Je vindt daar de agenda, uitgebreide verzameling teksten, overzicht van centra wereldwijd. Er zijn twee meditaties die voornamelijk beoefend worden, liefdevolle vriendelijkheid ( Metta Bhavana) en het gewaar zijn van je ademhaling.

Daarnaast kun je ook terecht in West Graftdijk 
(Centrum aan huis). In West Graftdijk mediteren we . 


Triratna (Boeddhische gemeenschap) en Sangharakshita als leraar:
 
Hij was een Engelsman  die Triratna wereldwijd heeft doen groeien en is in 2018 overleden. Hij woonde in Adhistana, een retraitecentrum en woon gemeenschap in Engeland. Hij begon klein vanuit Londen in 1968 na jaren in India gewoond te hebben. 
Hij wilde het Boeddhisme naar het Westerse leven vertalen en uitdragen.
Hij schreef veel boeken, leidde meditaties, groepen, retraites en Ordineerde mensen die vervolgens hem ondersteunden en tot op de dag van vandaag uitdragen wat voor hen de essentie van hun leven is geworden. Dit doen ze voor het welzijn van alle wezens, dat allen  gelukkig mogen zijn en zich kunnen leren bevrijden van oude angsten en patronen.
Zijn beoefening en leer van de Dharma is uitgegroeid tot een wereldwijde orde: Triratna, waarbij vriendschap tussen mensen een hele grote rol speelt in de verdieping van het Boeddhistische pad, naast meditatie, studie en respect voor de Boeddha en zijn leven. 

Voor mij is Boeddhisme in de dagelijkse praktijk, vanuit liefde en vriendelijkheid leren luisteren, naar mezelf en anderen. Leren ontdekken welke verhalen ik maak en wat er werkelijk is. Mijn (voor)oordelen zien en zo open en ontvankelijk mogelijk aanwezig zijn. Steeds vriendelijker leren zijn voor alles wat zich aandient in me en om me heen. Dit delen met anderen is me zeer lief. Open en eerlijk zijn op een zo vaardig mogelijke manier en mijn eigen onwaardigheid durven erkennen en mensen welkom heten bij me thuis is belangrijk.

Daar ik moeder ben van 3 volwassen kinderen ben en een baan heb als opvoedkundig ondersteuner is het voor mij belangrijk om te zien hoe ik op mijn kinderen reageer en me af te vragen of het een reactie is met een positieve intentie of een reactie vanuit automatismen en oude patronen. Hoe goed luister ik naar wat mijn kinderen zeggen, van waaruit reageer ik op ze, wat zegt dit over mij...Wil ik mijn drang naar "Het goed doen" ook op hen projecteren of ben ik in staat te kijken naar wat er in hen leeft en waar zij staan en kan ik van daaruit kijken wat een juiste reactie kan zijn?
Kan ik de kinderen ieder in hun eigenheid zien of wil ik dat ze worden zoals ik was?
Wat gebeurt er als ik anders reageer dan automatisch, omdat mijn doel is in contact blijven met ze. Dit vraag voortdurend gewaar zijn en verantwoordelijkheid nemen voor mijn acties en manier van communiceren in contact met hen. Dat is voor mij onder andere Boeddhisme in de dagelijkse praktijk. 
Wees welkom om te informeren, vragen te stellen, langs te komen. 
Binnenkort meer op mijn website www.maitridaya.com

Kijk voor meer informatie op www.mettavihara.nl
of kijk op                             www.bcatriratna.nl
of mail met:                         maitridaya@ziggo.nl

This is IT


 

This is IT…….

 

 

This is it

This is really it

This is all there is

And it’s perfect as it is

 

There is nowhere to go- but here

There is nothing here- but now

There is nothing now- but This

 

And This is it

This is really it

This is all there is

And it’s perfect as it is

 

( poet from California in the Sixties)

 

 

Hoe ben ik tot het Boeddhisme gekomen?

Mijn weg naar het Boeddhistisch pad binnen Triratna.
Van jongs af aan ben ik altijd nieuwsgierig geweest naar de diepere betekenis van het leven.


Ik werkte na mijn HBO verpleegkunde in de wijkverpleging en genoot van de afwisseling van pas een geborene binnen een gezin en het begeleiden van mensen op hun sterfbed. Leven en dood, het begin en het einde.. Intense ervaringen met mensen delen.
Vaak bij het afscheid nemen van het leven kon je de puurheid van de mens ervaren. Er vielen veel patronen weg en er bleef over wat er was op dat moment. Dat raakte me al heel jong.
In die periode was mijn zelfbeeld niet hoog. Ik verbloemde dit door stoerheid.
Mijn collega nam me mee naar een weekeinde van Rickie Moore over " de godin in jezelf". Ik dacht dat is niets voor mij, maar was nieuwsgierig.
Het bracht me in contact met de schoonheid die in een ieder mens aanwezig is en waar je mee in contact kunt komen als je vriendelijk en mild leert zijn voor jezelf en anderen.

Een paar jaar later besloot ik de opleiding Integrale Psychologie te gaan volgen bij Hans en Hanneke Korteweg en Jaap Voight. Een opleiding, die je in contact brengt met je potentieel en je laat zien wat je weerhoud om " te zijn wie je bent". In het derde jaar ontstond mijn belangstelling voor mediteren bij Hanneke Korteweg. We kregen onder andere les in Boeddhisme bij haar thuis.
Ik vond mediteren thuis moeilijk en had het druk met dagelijkse beslommeringen en allerlei afleidingen.

Onze reizen naar Nepal en Ladakh hebben hierin verandering gebracht. Daar werd mijn hart direct geraakt in het contact met de Boeddhistische bevolking. Hun open en liefdevolle blik en onmetelijke vriendelijkheid zette mijn hart in vuur en vlam en maakte iets in me los. Ik kon uren zitten op een pleintje, hand in hand zonder een woord te communiceren en voelde me intens gelukkig. Ik genoot van de devotie en alle rituelen die met zorg en aandacht uitgevoerd werden. Wat een " andere wereld " leek dit voor mij.
Hun onvoorwaardelijke vriendelijkheid en warme uitstraling raakte me diep. Zo wilde ik ook zijn, dit wilde ik ook leren.

Terug in Nederland ging ik met een vriendin mee naar het Boeddhistisch Centrum ( toen VWBO, nu Triratna) in Amsterdam voor een meditatie avond. VWBO stond voor Vrienden van de Westers Boeddhisten. Omdat er steeds meer landen buiten West Europa verbonden zijn is de naam veranderd in Triratna, hetgeen de 3 juwelen betekent. De 3 juwelen in het Boeddhisme zijn: de Boeddha, de leer van de Boeddha is de Dharma en de vriendengroep, de Sangha.
Ik kom daar binnen en ervaar direct hetzelfde als op het plein in Baktapur. De pure aandacht, hartelijkheid en vriendelijkheid en de open blik. Ik was volkomen overdonderd en ontroerd. Ik zag ter plekke mijn vasthoudendheid, strengheid naar mezelf en hang naar "Het goed doen" als belemmering voor het toestaan van liefde en vriendelijkheid. Dit was het begin van mijn liefde voor het Boeddhisme en mijn wens om binnen deze context in de leer te gaan. Ik ben er nooit meer weg gegaan. ( rond 1999?)

Ondertussen met een partner, drie kinderen en een baan bleef er niet veel tijd voor mezelf over of die kon ik niet zo goed organiseren. Ik heb in die tijd gevraagd of ervaren mensen van Triratna me konden helpen met het opzetten van een meditatie groep in West Graftdijk, waar ik woonde.
En zo is het gegaan, Tarini Evers heeft hier een grote rol in gespeeld. Dit was rond 2000 denk ik.

De zus van Tarini, Sobhanandi heeft mij in september 2016 de prachtige naam Maitridaya:
( " Zij die liefdevolle vriendelijkheid geeft").
Ik ben toegetreden tot de Triratna orde op 16 september 2016.

Alsof er een puzzel in elkaar paste toen ik mijn naam voor het eerst hoorde. Dat wat ik ervoer op het plein in Nepal ben ik al jaren zelf... onder het stof van opgebouwde patronen en oude gewoontes en gevoelens is dit juweel door de beoefening van de Dharma, Meditatie en contact met vele vrienden binnen Triratna tevoorschijn gekomen. Het leven van de Boeddha is voor mij een voorbeeld en de drie juwelen ( Boeddha, Dharma en Sangha) staan nu centraal in mijn leven van alle dag met een gezin en een baan als pedagogisch adviseur.
Ik hoop hiervoor voor anderen een bron van inspiratie te kunnen zijn, net als vele dit voor mij waren en nog steeds zijn.

Op dit moment hebben we in West Graftdijk een Sangha, waarbij we regelmatig met elkaar mediteren en Dharma beoefenen, samen studeren en ons verdiepen in de leer en gezellige ontmoetingen hebben met elkaar.
Ik bezoek regelmatig het Centrum in Amsterdam en ga zo veel als mogelijk op retraite met vrienden in de Sangha. Tevens ben ik moeder van twee zoons en een dochter en partner van Sjoerd.
Ik ben enorm dankbaar dat ik een pad heb gevonden waarop ik me verder mag ontwikkelen en een bijdrage hoop te leveren aan het welzijn van anderen.
De wereld staat op dit moment in brand en er is liefdevolle vriendelijkheid en aandacht voor elkaar nodig.


Met Metta ( liefdevolle vriendelijkheid)

Maitridaya
Ik wens je stilte en inzicht

Ik wens je stilte en inzicht